Kamus Lengkap Indonesia-Jawa - Kamus Bahasa Daerah Indonesia

Kamus Lengkap Indonesia-Jawa - Kamus Bahasa Daerah Indonesia, berawalan huruf W

wabah

pageblug

wadah

piranti kanggo nyimpen

wadah (makanan)

ajang

wadak

awak; kasar

wadas

padhas

wadat

ora nglakoni bebojoan

wadon

wèdok

waduk

wadhah pangan ing jero weteng;…

wafat

mati

wagu

gedhé kaku

wahana

katrangan tegesing impèn

wahyu

pulung nugrahaning Allah; wangsit

wajah

wanguning rai; polatan

wajan

piranti kanggo nggorèng saka waja

wajar

lumrah; samajaté

wajib

kudu ditindakaké

wajik

bentuk kothak mèncèng

wakaf

wakaf

wakil

sesulih; digantèni

waktu

wayah, wektu

wakul

centhing

walaupun demikian

éwadéné

wali

sesulihé pengantèn wadon ing nalikané…

walimah

pista paningkah

wana

alas

wanita

wanita

wanita simpanan

gendhakan

wanti-wanti

kanthi temen-temen

wara

gunem

warang

jasad sing bisa matèni sok…

HomeSearchBookmarkShare