Kamus Lengkap Indonesia-Jawa - Kamus Bahasa Daerah Indonesia

Kamus Lengkap Indonesia-Jawa - Kamus Bahasa Daerah Indonesia, berawalan huruf E

ebi

urang garing

ecer

tuku sethithik

eceran

ngedolé saka sethithik

edan

kepéncut; kasmaran

edar

diubengi; diideri

egois

tegelan; mung ngrembuk butuhé dhéwé

ejaan

tulisan (éjaan)

ejan

eden

elak

semingkir

elang

wulung

elap

ngusapi

elok

patut; pantes

elus

bola-bali nggosok

embah

éyang

emban

sléndang gédhong

empal

daging goréngan

empat

catur

emplok

nglebokaké néng cangkem terus dipangan

empon

tanduran kanggé jamu

empon-empon

tanduran kanggé jamu

empu

tukang gawe keris; ahli ngelmu;…

empuk

empuk; ora atos

emut

ngemut

enak

éca; éca

enak-enak

kepénak

enam

enem

enam puluh

sewidak

enau

aren

encer

cuwér; pinter; lantip

encok

rematik

HomeSearchBookmarkShare