Kamus Lengkap Indonesia-Jawa - Kamus Bahasa Daerah Indonesia

Kamus Lengkap Indonesia-Jawa - Kamus Bahasa Daerah Indonesia, berawalan huruf C

cabai

lombok

cabai rawit

lombok jemprit

cabut

nggérét

cacah

wilangan

cacahnya

akéhé; gunggungé

cacat

cacad; pepoyok

cacatan

pepoyok

cadang

sediyan

cadangan

sediyan

cadas

wadas

cadel

cédhal

cair

cuwér

cakap

oceh

cakap (bercakap)

caturan, nggedabrus, wawansabda

cakar

sikil sakukuné

cakaran

tatu tilas dicakar

cakar-cakar

gruwak-gruwak

cambuk

sabet; cemethi

campak

lara gabag; gabagen

campur

carub dadi siji; awor

campuran

asilé udegkan

candi

watu rerengganing pekuburan

canggung

kidhung

cangkir

cangkir

cangkok

nyangkok

cantik

ayu

cantol

canthol

capai

kelakon; keconggah

caplok

nyaut banjur diemplok

cara

cara

HomeSearchBookmarkShare