Daftar kata-kata bahasa Jawa dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia, halaman 11

Kata bahasa Indonesia-Jawa, halaman 11.
Terjemahan kata bahasa Indonesia-Jawa

bedah

jebol (tumrap bendungan); suwèk (tumrap…

bedak

wedhak

bedel

duwèk

bedil

bedhil; gegaman nganggo mimis

bedok

nyolong sarana nyekel nalikané saba…

bedol

mbedol; nyopot saka lemah; narik…

bedol desa

pindhahé wong sadéso menyang papan…

beduk

bedhug; arané tetabuhan wujudé bunder

begal

rampog sing ngadhang ing dalan

begini

ngéné

begitu

ngono; koyo iku

bekakas

piranti-piranti; gegaman

bekal

sangu

bekas

tilas; tipak

bekicot

bekécot

bekuk

tekuk

bekur

muni (tumrap dara utawa deruk)

bela

wong sing labuh mati; nunut…

bela sungkawa

mèlu susah

belacu

mori entah

belah

sigar

belajaan

sing dituku

belajar

ajar

belakang

wuri

belalai

tlalé

belalang

walang

belanda

walanda

belandang

mlayu banter; mbandhang

belandong

tukang negor kayu ing alas

belang

belang

HomeSearchBookmarkShare