Daftar kata-kata bahasa Jawa dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia, halaman 8

Kata bahasa Indonesia-Jawa, halaman 8.
Terjemahan kata bahasa Indonesia-Jawa

bakiak

theklèk

bakmi

bakmi; mi sing ana duduhé

bakti

bekti

bakul

dodol

balai

omah; pendhapa

balai (rumah/bangunan)

bale

balai-balai

ambèn cilik kanggo lelungguhan

balap

mlayu rikat

balapan

rikat-rikatan mlayu

balas

wales

balasan (setimpal)

welèh

bali

mulih

balik

walik

balok

kayu mesagi; télo kaspa sing…

bambu

deling

banci

wandu

bandar

pancer

bandel

wangkot; kuwat

bandul

bandhul

bandulan

bandhulan

bangar

ambu ora énak

bangau

kuntul gedhé

bangga

seneng atine

bangkai

bathang, bangke, angke

bangkang

mbangkang; ora manut préntah

bangkit (secara tiba-tiba)

jenggèlèk

bangkit (seketika)

gemrégah

bangku

bangku, dhingklik

bangsa

bangsa

bangun

wungu: wungu

HomeSearchBookmarkShare