Daftar kata-kata bahasa Jawa dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia, halaman 3

Kata bahasa Indonesia-Jawa, halaman 3.
Terjemahan kata bahasa Indonesia-Jawa

anak

bocah

anda

andika

andalan (jagoan)

agul-agul

aneh

aneh

aneh (ajaib)

élok

angan

angen-angen

anggap

anggep

angger

angger

anggur

anggur

angin

bayu

angkasa

jumantara

angkat

entas

angker

wingit

angkuh

jumawa

angsa

banyak

angsur

cicil

ani

ngundhuh pari; piranti kanggo ngundhuh…

ani-ani

ngundhuh pari; piranti kanggo ngundhuh…

aniaya

daksiya; laku sawenang-wenang

anjing

asu

anjing hutan

ajag

anjlok

mencolot mudhun; mudhun banget (tumrap…

anom

nom; durung akèh umuré

antap

abot; gedhé (tumrap swara)

antar

ngeteraké; matèni

antara

let; wetara; kira-kira

antek

réwang (tumrap tukang); batur; kongkonan

anteng

ora akèh polahé; meneng; alim

anti

gething banget; sengit banget

antih

gawé lawé

HomeSearchBookmarkShare