Daftar kata-kata bahasa Jawa dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia, halaman 6

Kata bahasa Indonesia-Jawa, halaman 6.
Terjemahan kata bahasa Indonesia-Jawa

atau

utawa

atos

digdaya; atos

atur

atur

awak

gembungé manugngsa

awal

gasik

awalan

wiwitan

awas

waskitha

awet

ora cepet entèk utawa rusak

awur

ora nganggo pètungan; ora dipikir…

awut

ngabul-abul; ngadhul-adhul

ayah

yayah

ayak

nyaring

ayakan

piranti kanggo nyaring; asilé saringan

ayam

ayam

ayam alas

pitik alasan

ayam-ayaman

manuk sebangsa mliwis

ayan

arané lara

ayem

tentrem

ayu

ayu; becik rupané

bab

jejeré karangan; prakara sing dirembug

babak

mlécét kulité; tatu

babak belur

babak-bundhas

babak bundhas

babak belur

babat

wadhukpangan (tumrap kéwan beléhan)

babi

céléng omahan

babit

nyabetaké pedhang menyang ngiringan

babut

klasa saka wulu wudhus gémbél

baca

waos

bacaan

wacanan

bacok

natoni nganggo arit

HomeSearchBookmarkShare